Informace o projektu

Projekt Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě realizuje tým složený ze zástupců osmi policejních ředitelství z České republiky a Polska a odborníků z Univerzity Palackého v Olomouci. Jak již název projektu napovídá, projekt se zaměřuje především na nové způsoby boje s internetovou kriminalitou, a to prostřednictvím zefektivnění práce policie (v ČR a PL)podporou prevence cílené na děti, pedagogy a rodiče a také podporou poradenské činnost umožňující anonymní pomoc obětem internetové kriminality. Součástí projektu jsou také výzkumné aktivity, umožňující odhalovat nové formy kybernetických hrozeb, se kterými jsou online uživatelé v kontaktu.

Projekt si klade především dva základní cíle:
1. Vytvořit společnou komunikační síť v podporovaném území (česko-polské příhraničí), která umožní rychlé předávání informací přes hranice.
2. Prohloubit spolupráci s veřejností prostřednictvím různých terénních aktivit (prevence, intervence, výzkum)