Zvyšování kvalifikace policejních odborníků proběhne ve dvou oblastech, a to v oblasti prevence a v oblasti zvyšování kvalifikace policistů ve využívání HW a SW nástrojů. Certifikovaní lektoři univerzity předají policejním preventistům zkušenosti získané během preventivních aktivit v aktuálně vysledovaných trendech rizikového chování. Policejní preventisté tak budou moci navázat na práci lektorů po ukončení realizace projektu. Zároveň díky získaným kontaktům a komunikační síti si budou i po skončení projektu předávat aktuální informace z oblasti prevence. Zvyšování kvalifikace policistů proběhne ve třech úrovních, kterých se v podporovaném území zúčastní více než 700 českých a polských policistů.