K1. Společné řízení projektu
- setkání, monitorování realizace projektu atd.

K2. Propagační a informační aktivity 
- web projektu, uveřejnění informací o projektu na webu partnerů, v lokálních novinách a na závěrečné tiskové konferenci.

K3. Vytvoření společné komunikační sítě včetně metodiky, jako nástroje systémové spolupráce
- společná síť pro rychlé předávání dat a informací mezi všemi partnery přes hranice od lokální až pokrajskou úroveň. Nástrojem pro vytvoření společné sítě budou úzké osobní vazby, metodika,vzájemně kompatibilní HW a SW vybavení, sjednocená odborná úroveň policistů a využíváníspolečných policejních česko-polských pracovišť.

K4. Prevence 
270 preventivních akcí na školách v celém podporovaném území provedou pracovníci univerzity a dále proběhne řada outdoorových akcí, celkem bude mít prevence dopad na cca 55 000 dětí. Nástrojem pro vytvoření preventivních aktivit bude výzkum provedený v podporovaném území se zaměřením na regionální specifika. Program prevence bude sestaven na základě spolupráce spolicejními odborníky. V rámci projektu budou vytvořeny informační materiály zaměřené předevšímna rizikové chování na internetu.

K5. Online poradna 
- rozšíření povědomí o online poradně do celého pohraničí. Poskytnutí služebonline poradny v češtině a v polštině. Díky online poradně a společné komunikační síti budou partneřischopni včas identifikovat potencionální oběti.

K6. Zvyšování kvalifikace policejních odborníků: proběhne ve dvou oblastech:
a) prevence - lektoři univerzity proškolí policisty, a ti tak budou efektivněji působit v oblasti prevence po skončení projektu.
b) školení v oblasti HW a SW: proběhnou společná odborná školení, kterých se zúčastní více než 700 policistů a budou zaměřená na odhalování a vyšetřování kyberkriminality pomocí moderních HW a SW nástrojů.