V rámci projektu plánujeme v rámci podporovaného území zrealizovat 150 vzdělávacích akcí zaměřených na prevenci rizikového chování v online prostředí. Akce realizované v rámci projektu jsou ZDARMA. Je však třeba naplnit několik kritérií:
1. Škola musí být součástí podporovaného území
2. Škola vystaví projektovému týmu potvrzení o realizaci akce.
3. Škola v součinnosti s lektory zajistí fotodokumentaci.

Předběžná objednávka vzdělávací akce